AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 3.turnus (Stará Ľubovňa 7.–14.8.2022)

Na spoločnej ceste ani kilometer bez Eucharistie a Ducha Svätého!

Východniarsky kurz Manželských stretnutí začal 7. augusta 2022 na novom mieste v Ľubovnianskych kúpeľoch. Stáva sa zvykom, že napriek kilometrovej diaľke, čím ďalej, tým viac hostí aj západniarov.  Možno bol takto posledný z letnej série Manželských stretnutí 2022 dôvodom - tak na ceste na kurz, ale hlavne späť - naplno si odžiť heslo tohto ročníka „Spolu na ceste“.

Učiť sa približovať k sebe a k Bohu a rásť do ďalšieho stupňa svätosti sa odhodlalo štyridsať manželských párov. Sprevádzali ich, ako tradične, don Marián Valábek a Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Práve don Marián svojimi príhovormi každé ráno udával, popri svedectvách manželov nad dvanástimi témami manželstva, smer uvažovaní a rastu. A tak nám veľmi skoro bolo jasné, že bez Eucharistie to naše manželstvo nebude také, aké má byť. Don Marián zdôraznil: „Kto je, ten je! Kto je moje telo, ten existuje...!“ Iste nebolo náhodou, ako sa svedectvá prednášajúcich manželských párov výborne dopĺňali s tým, o čom hovoril don Marián - bez Ducha Svätého, ktorého rovnako prijímame v Eucharistii, nebude naše manželstvo sväté. Potrebujeme ho denne volať do nášho vzťahu a rozhodovaní.  Vtedy sme schopní darovať sa manželovi, rodine, vyjsť zo seba von aj za dvere našej rodiny a naplno dávať všetkým pocítiť DNA lásky, ktorou je pohostinnosť a duch služby. Myšlienok a inšpirácií bolo, nielen od neho, požehnane a veríme, že každý osobne, aj každý pár si odniesol presne to, čo mu cinklo o potrebu duše a stavu manželstva.

Týždeň nám ubehol ako voda, počasie bolo akurát – hoci si vybralo svoj diel práve na maturitu. Po toľkej inšpirácii to však nikomu z párov neprekážalo k tomu, aby si neprešli nohami, ušami, jazykom i srdcom v plnom čase trasu. Na trase, ktorú pripravili manželia Kondelovci, zúročili tak všetko, čím bola posilňovaná ich odvaha a inšpirácia žiť vysokú úroveň kresťanského života práve vo sviatosti manželstva. Drobný a hustý dážď bol pre mnohých symbolom požehnania – a rásť máme z čoho a kam.

Čo na záver? Kapela tohto turnusu sa z počiatočného a zvyčajného „nebeského šumu“ vypracovala drivom a kvalitou na zmenu názvu „Serafínci“. Nik z päťdesiatich štyroch detí a ani do poslednej kvapky energie pracujúcich dvadsaťpäť animátorov nechcel ísť domov. Každodenná dávka povzbudenia v kaplnke pri ranných  modlitbách a meditácii bola ľahšia vďaka nasadeniu Moškovcov. Všetko sme správne a dobre videli i počuli, lebo Breškovičovská família funguje aj pár dní pred pôrodom spoľahlivo. Všetko mali pekne pod palcom Vlado a Ďaďa Jackovci za výdatnej pomoci Stanekovcov a hlavnej animátorky Ivetky Čandovej.

Najkrajšie bolo počuť vyznania účastníkov na záver: Nemusel som nosiť masku... Zažila som nehu manžela a Boha... Ako chlap som si myslel, že  nemáme čo riešiť. Mýlil som sa... Až tu som zbadal, že Boh má pre nás niečo lepšie... Vďaka za svedectvo vám, starším manželom. Vidieť vás takých krásne zamilovaných je nádhernou výzvou... Toto nebola dovolenka, ale makačka. Ale tu som si uvedomil, že aj v manželstve musíme makať... Prišli sme tu zanedbaní, ale odpustenie bolo silné... Zažil som tu ako kňaz štyridsať obrazov premeny vody na víno... Odteraz, keď ma pozveš na kávu, pustím  zásteru a varechu a pôjdem hneď... Prichádzali sme síce v nedeľu, ale pre naše manželstvo to bol piatok. Dnes je sviatok...

Priatelia, vidíme sa na STK nášho manželstva 21. až 23. októbra 2022! Dovtedy nezabudnite, že kňazské, prorocké a kráľovské poslanie je zahrnuté vo sviatosti manželstva. Naplní sa prijatím seba, detí aj ľudí okolo nás a starostlivosťou o nich.

zapísala Mária Kohutiarová

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX