Vytlačiť

Letný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 9.-17.7.2011)

img173V sobotu 9. júla 2011 v podvečer sa internát UMB v Banskej Bystrici začal napĺňať účastníkmi 1. turnusu „Letného kurzu Manželské stretnutia 2011". Internát zaplnilo 146 rodín z celého Slovenska, ktorí si priviezli 242 detí. Zo 146 manželských párov bolo 46 párov na kurze prvý raz. O deti sa staralo 111 animátorov. Duchovný dozor konalo 8 katolíckych kňazov. Lekársku starostlivosť zabezpečovala lekárka MUDr. Marta Čelková, animátorv viedla Lydka Čeledová, zvuková techniku obsluhoval Jožko Martinek a hospodársku časť mala na starosti hospodárka Oľga Gabrhelová. Takto sme vytvorili spoločenstvo zložené zo 657 osôb rôzneho veku, povolaní a vzdelania, ale vytvorili sme najmä spoločenstvo lásky a ochoty pomáhať si navzájom jeden druhému.

img61811 krásnych prednášok s veľmi dramatickými osobnými svedectvami o Božom zásahu v manželstve bolo nezabudnuteľným zážitkom. Každá prednáška bola nádhernou inšpiráciou a pozvaním pre osobnú prácu v skupinke pri riešení pracovných listov. Každý manželský pár mal príležitosť a zodpovednosť, ako využije čas pre seba. Každý si niesol osobnú zodpovednosť za to ako bol ochotný priznať svoj podiel na deformácii vzťahu a mohol hľadať ako môže prispieť k jeho zlepšeniu. Celú atmosféru dotvárala výborná hudobná skupina, ktorá mal vždy dostatok elánu a hudobnej invencie.

img255Sobotná maturita a slávnostná svätá omša s obnovením manželských sľubov boli nezabudnuteľnou bodkou za krásnym týždňom.
V nedeľu sme si ešte vypočuli pekné svedectvá účastníkov a odrazu bolo treba opustiť internát a vrátiť sa k realite všedného života. Bolo nám smutno, ale zároveň sme mali v srdci odhodlanie zmeniť, čo nám ničilo naše manželstvo a prijať to, čo nám pomôže ho skrášliť a spríjemniť. Objavili sme recept, ale bez každodennej námahy nám nebude stačiť.Na Banskú Bystricu, ktorá nám pripravila aj krásne počasie budeme radi a s láskou spomínať. Našli sme jeden druhého a sme odhodlaní budovať našu jednotu a žiť manželstvo ako sviatosť.

img288Nadšené boli aj naše deti. Pod vedením obetavých a vždy milých animátorov prežili krásny čas a našli nových kamarátov. Pre rodičov pripravili vo štvrtok pekný program a zažili veľa pekného a dobrého.

1. turnus 18. ročníka slovenských Manželských stretnutí bol naozaj vydarený, dobre pripravený a Pánom Bohom požehnaný. Jemu patrí naše poďakovanie a v Ňom máme nádej, že prinesie našim rodinám aj dobré ovocie.


Za účastníkov manželia Vojtekovci
Prednáška Sexualita - použitá literatúra

Autori: Kamil a Soňa Vancákovci

Prednáška Sexualita - zoznam použitej literatúry

1. Moje túžby, tvoje túžby (Harley)
2. Ani ň - Jak chránit své srdce před smyslností (Harris)
3. Muži a sexuální pokušení (Perkins)
4. Počas 10 týždňov zlepšiť manželsvo (Cirnerovci)
5. Ako víťaziť nad Satanom (modlitbová príručka oslobodenia)
6. Hojenie zranených vzťahov (Padovani)
7. Vyslobodenie (Lozano)
8. Radostná zvesť o sexe a manželstve (West)
9. Sväté Písmo
10. SEX ako ho nepoznáte ..Pre manželov, ktorí milujú Boha (Knotz) - 2010
11. To keby sme vedeli pred svadbou (Chapman) - 2010

 

Modlitba za uzdravenie sexuality - Páter Vella

Pane Ježišu, Ty si môj Boh a Pán, odovzdávam ti teraz dar mojej sexuality a prosím ťa, aby si ho očistil, aby si uzdravil moju sexualitu.

Pane, Ty poznáš všetky moje slabosti, ťažkosti v tejto oblasti, všetky boje, ktoré musím prekonávať, aby som bol pred Tvojou tvárou čistým.

Prosím Pane, uzdrav ma!

Uzdrav moju sexuálne sklony, uzdrav moje nečisté myšlienky, nečisté túžby, uzdrav môj predmanželský sex, neveru voči môjmu partnerovi, uzdrav moju sexualitu.

Uzdrav Pane moje oči, sluch, reči, moje zranené city. Vezmi do svojich rúk, Pane dar mojej sexuality a vráť mi ho uzdravený, oslobodený, úplný.

Prijímam spôsob, akým ma chceš uzdraviť, prijímam Teba, Tvoju moc a Tvoju lásku. Amen


Zdraví Vás Soňa a Kamil Vancákovci !
Riešenie logickej hádanky (Mirko Haviar)

Autor: Miroslav Haviar

Pamätáte sa na prednášku Haviarovcov "Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky" ? Mirko dal publiku jednu logickú hádanku a trvalo deň-dva než sa našiel prvý riešiteľ. Hádanku a jej správne riešenie nám Mirko poslal do redakcie. Tu je:

 

Logická hádanka

Zadanie: Dané sú dve čísla, A a B, povedzme obe sú vybraté spomedzi čísel 1, 2, 3,... až 10. Matematik Janko pozná iba ich súčet A+B, jeho manželka Anička pozná iba ich súčin A.B. A odohrá sa tento manželský dialóg:

Janko hovorí: Neviem, aké sú to čísla.

Anička hovorí: Ani ja neviem, aké sú to čísla.

Na to sa Janko zamyslí a povie: Ďakujem, Anička, teraz už viem aké sú to čísla.

A na to Anička po chvíli povie: Vďaka, Janko, teraz už aj ja viem, aké sú to čísla.

Vašou úlohou je nájsť čísla A a B, pri ktorých sa takýto manželský dialóg mohol odohrať.

Riešenie: Dvojica 1,1 ani dvojica 1,2 dialógu nevyhovujú, pretože ak Jankovi povedia, že súčet A+B je 2 resp. 3, ihneď vie určiť danú dvojicu (pri týchto dvojiciach to samozrejme zo súčinu A.B vie ihneď určiť aj Anička). Dvojica 2,2 (so súčtom 4 a súčinom 4) už dialógu vyhovuje - zdôvodníme teraz prečo.

Janko vie, že súčet je 4, ale nemôže vedieť, či ide o dvojicu 2,2 alebo 1,3. Preto hovorí, že nevie aké sú to čísla. Anička vie, že súčin je 4, ale nemôže vedieť, či ide o dvojicu 2,2 alebo 1,4. Preto tiež hovorí, že nevie aké sú to čísla. Z tejto Aničkinej odpovede ale už Janko vie, že dvojica 1,3 to nemôže byť: tá má totiž súčin 3 a Anička by zo súčinu 3 čísla 1,3 rozpoznala - keďže sa tak nestalo, Janko vie teraz vylúčiť dvojicu 1,3 a môže povedať: Ďakujem, Anička, teraz už viem aké sú to čísla. Z tejto Jankovej odpovede už ale teraz aj Anička vie, že ide o dvojicu 2,2 a nie o dvojicu 1,4, preto povie: Vďaka, Janko, teraz už aj ja viem, aké sú to čísla. Prečo Anička vie vylúčiť teraz dvojicu 1,4? Pri tejto dvojici by Jankovi povedali totiž súčet 5, čiže uvažoval by nad možnosťami 1,4 a 2,3, ale pri obidvoch týchto možnostiach by Anička musela vo svojej prvej odpovedi povedať, že nevie aké sú to čísla (pri súčine 1.4=4 a rovnako pri súčine 2.3=6 totiž Aničkina prvá odpoveď musí byť, že nevie o aké čísla ide, keďže súčin 4 vedie na možnosti 2,2 a 1,4 a súčin 6 na možnosti 2,3 a 1,6). Čiže pri súčte 5 by si po prvej Aničkinej odpovedi Janko nemohol stále vybrať medzi možnosťami 1,4 a 2,3 a vo svojej druhej odpovedi povedať, že už vie o aké čísla ide.

Poznámka: Peťa Chovancová zistila, že riešením je aj dvojica 4,10. Klobúk dole pre Peťou, toto je totiž ešte elegantnejšie riešenie! Pri súčte 14 má totiž Janko až 7 možností (dvojice 1,13; 2,12; 3,11; 4,10; 5,9; 6,8; 7,7). Anička má pri súčine 40 iba 2 možnosti (dvojice 4,10 a 5,8), pretože čísla A,B v zadaní úlohy sú iba z intervalu 1 až 10. Obaja preto povedia, že nevedia aké sú to čísla. Fascinujúce je, že z Aničkinho „neviem" vie ale Janko (analogicky ako vylúčil pri predchádzajúcom riešení 2,2 dvojicu 1,3) vylúčiť zo svojich 7 možností všetky okrem 4,10! (Premyslite si to.) Preto vie vo svojej druhej odpovedi povedať, že už vie aké sú to čísla. Následne aj Anička vie z tejto jeho odpovede vylúčiť dvojicu 5,8 (opäť si to premyslite, je to analogické tomu ako vylúčila pri predchádzajúcom riešení 2,2 dvojicu 1,4).


Video od Mariána Majzela


Fotky manželskných párov

Fotili: Miroslav Herda, Ľubomír Kluka, Dimitar Kostov, Jozef Mráz, Štefan Kršák

Fotky skupiniek

Fotili Miroslav Herda, Ľubomír Kluka, Dimitar Kostov, Jozef Mráz, Štefan Kršák

Fotky všeobecné

Fitil Mira Herdy, Ján Kapitulčín, Štefan Kršák, Dimitar Kostov