Letný kurz Manželských stretnutí (Banská Bystrica 1999)

svet Kurzu sa zúčastnilo 144 párov, celkovo bolo 698 účastníkov.