top

Prihlásenie


Prihlás sa a uvidíš celé texty článkov vrátane fotogalérií, môžeš napísať svoj názor na fórum a pod.


Nevieš heslo ?

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na účet: IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Podujatia, ktoré neorganizujú Manželské stretnutia, no radi ťa o nich informujeme.
Pošli nám typ na akcu, o ktorej by mali manželáci vedieť !


Odkazy na stránky venujúce sa manželom, rodine, deťom, alebo inak zaujímavé:


Odkazy

www.krestanskykouc.sk Kresťanský kouč
rodinaba.sk Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
www.spiritualita.sk O mužskej spiritualite - web vytvorili a jeho podujatia organizujú naši muži z MS !
www.lpp.sk Liga pár páru
www.upc.uniba.sk Univerzitné pastoračné centrum Bratislava
www.christnet.sk Kresťanský portál
www.babetko.sk Babätkovský portál
www.gospel.sk Gospelová hudba
www.sdb.sk Saleziáni
www.rcc.sk Oficiálna stránka Rim.-kat. cirkvi na Slovensku
www.lumen.sk Rádio Lumen
ano.host.sk Áno pre život
www.rodinabb.sk Diecézne centrum pre rodinu v Banskej Bystrici
www.catholicmom.com Katolícke mamičky
www.hkr.host.sk Hnutie kresťanských rodín
www.elep.sk Prirodzené plánovanie rodičovstva
www.redemptoristi.sk Kresťanský diskusný portál
www.miriam.sk Kresťanský diskusný portál pre ženy
www.chemin-neuf.sk/kana Kána na Slovensku
www.majak-nadeje.eu Maják nádeje
www.krestanskemedia.sk Kresťanské média vydávané v slovenskom a českom jazyku
www.vzdymilovana.sk Každá z nás je milovaná - milovaná BOHOM
   
Zaujímavé stránky v ČR  
www.setkani.org Manželská setkání (ČR) - web našich priateľov v ČR
www.chlapi.cz Stránky věnované tématu mužské spirituality (ČR)
www.rodiny.cz Národní centrum pro rodinu (ČR)
www.prorodiny.cz Centrum pro rodinu a sociálni péči Ostrava (ČR)
Rozhovor s Miou Lukáčovou na temu "Popôrodná depresia"

S rozhovorom súhlasila, pretože nejde o jej príbeh, ale o osudy iných žien, ktoré si niečím podobným prechádzajú. Prekvapuje ju, že aj v dnešnej dobe ešte čítame o prípadoch matiek s popôrodnou depresiou, ktoré sa končia tragicky. Mia Lukáčová však svoj príbeh nechce paušalizovať, lebo ľudská psychika je veľmi krehká a individuálna, no chce prelomiť tabu, ktoré okolo témy popôrodnej depresie stále existuje.

Viac na: https://www.postoj.sk/41147/pytala-som-sa-co-by-sa-stalo-keby-som-z-toho-okna-skocila

Kána pre manželov (21.-27.7.2019)

Dávame Vám do pozornosti Stretnutie Kána pre manželov, ktoré sa uskutoční 21.7.-27.7.2019 v kňazkom seminári v Nitre. Kána je týždňové stretnutie manželský párov, kde môžu prehĺbiť vzájomný vzťah ako i vzťah s Bohom. Zároveň je to čas i pre manželov, ktorí sa stretávajú s problémami a chcú svoje manželstvo obnoviť. Stretnutie je organizované aj s deťmi, pre ktoré je pripravený samostatný program, pre deti od 7 rokov je pripravený pobytový tábor.

Viac tu: www.kanapremanzelov.sk

Prvá rozprávka z "dielne" Majáku

Rozprávka o odvážnom mravčekovi je poučná - S EVANJELIOVÝM POSOLSTVOM odpustenia.
Hovorí (nielen deťom):
- ako sa nedať ponižovať,
- o sile priateľstva,
- o odpúšťaní nepriateľom.
Je vhodným darčekom na Vianoce pre deti Vašich blízkych.
Zisk bude venovaný deťom z rodín v núdzi.

Rozprávka je súčasťou projektu DOKÁŽEM TO!! - ktorého cieľom je prinášanie evanjeliového posolstva ľuďom na okraji spoločnosti.

Dostupné miesta:
Saleziani na Kalvarii (Košice)
saleziani na 3H (Košice)
karmelitani v Lorinciku
augustiniani
vratnicaTeologie (Hlavna 89, Košice)
objednat na ,
v Pantha rei (ma dojst na pulty v decembri).

Nová publikácia - Stačilo!

Všetci sme sa už stretli s deťmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nevychovane, akoby ich rodičia nezvládali výchovu alebo sa im vôbec nevenovali. Deti, ktoré sú stále v pohybe, aj keby mali sedieť, deti, ktoré skáču do reči dospelým aj tie, ktoré „neustále“ plačú. Aj takto sa prejavuje porucha ADHD. Rodičia a učitelia vedia, že výchova týchto detí je ťažkým orieškom. Kniha je určená najmä učiteľom, no cenné informácie v nej nájdu všetci rodičia hyperaktívnych detí a detí s poruchou pozornosti.

Čo sa dozviete v knihe?
• Ako riešiť agresívne správanie žiaka?
• Aké postupy zvoliť pri hyperaktívnych žiakoch?
• Ako byť oporou žiakovi s ADHD?
• Ako usporiadať triedu?
• Ako učiť v triede, kde sú žiaci s poruchou pozornosti?
• Ako sa vyrovnať s negatívnou kritikou rodičov?
• Ako vytvoriť účinnú spoluprácu s rodičmi?
• Ako nezabiť žiaka kritikou?

Donesieme ju na obnovu do Gabčíkova. Objednať si ju tiež môžete na:

Ja sa z Teba zbláznim!

Máte nepozorné alebo hyperaktívne dieťa?

Má problémy v škole a neviete si s tým rady?
Ako sa naučiť zvládať náročnú výchovu dieťaťa s ADHD?
A čo súrodenci?
Viete, že takéto dieťa má okrem problémov aj mimoriadne schopnosti a talenty?
Viete, že hyperaktivita má aj svoje klady?

Porucha ADHD je najčastejšie diagnostikovanou poruchou u detí. V knihe chceme poukázať na jej prejavy u detí a tiež na dôsledky nesprávnej výchovy. Výchova detí s poruchou ADHD je veľmi náročná a zaťažujúca. Správanie dieťaťa vplýva negatívne na celú rodinu, preto je dôležité, aby rodičia mali dostatok vedomostí o tejto poruche. Motívom k napísaniu monografie je osobná skúsenosť autorky s výchovou dieťaťa s ADHD. Adresátmi monografie sú predovšetkým rodičia detí s ADHD. Publikácia môže byť prínosom aj pre súrodencov a celú širšiu rodinu. Informovanosť o tejto poruche prináša často úľavu, zmiernenie stresu z neúspechu výchovy a  nové metódy pri výchove detí s ADHD.

Knihu si môžete objednať na adrese:

Púť mužov 2018 (14.4.2018)

10.00 v Senici na železničnej stanici začíname pešie putovanie do Šaštína k Sedembolestnej Patrónke Slovenska. Počas cesty bude príležitosť k Sviatosti zmierenia, čas na spoločnú modlitbu

12.00 približne v tomto čase dôjdeme na lúku pri obci Šajdíkové Humence, kde si povieme krátke slovko na tému "Spolupráca v Biblii"

Čítať ďalej...

Víkendy pre bezdetné manželské páry (4.-6.5 2018)

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok dve víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry.

Prvé stretnutie – duchovná obnova „Kráčame vo viere, a nie v nazeraní“ je otvorené pre všetkých, ktorí túžia stráviť víkend v spoločnosti ľudí v podobnej životnej situácii, ale najmä prehĺbiť vzťah k Bohu a medzi manželmi navzájom. Duchovnú obnovu vedie P. Michal Zamkovský, CSsR. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 27. do 29. apríla 2018 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Druhé stretnutie „Manželstvo ako dar“ je určené najmä pre tých, ktorí ešte neboli na takomto stretnutí a kladú si otázky: Aký je Boží plán s (bezdetným) manželstvom, aké je jeho poslanie? Dieťa – právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou, ako môžeme riešiť naše problémy s bezdetnosťou? Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 4. do 6. mája 2018 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Bližšie informácie o oboch stretnutiach nájdete na webovej stránke: www.rodinabb.sk/bezdetni-manzelia

Nová publikácia - Utrpenie bolí ale má zmysel

Utrpenie – na jednej strane bolesť, strach, úzkosť, boj a niekedy rezignácia. Na druhej strane sa s utrpením môže spájať obeta, nesenie kríža spolu s Kristom a trpiaci dostáva nové oči a nové srdce, pretože vie, že jeho utrpenie nie je zbytočné.

Cieľom publikácie bolo priniesť povzbudenie a novú nádej do našich trápení. Prostredníctvom jednotlivých kapitol sa dostal čitateľ k rôznym skupinám ľudí, ktorí sa vo svojom živote stretli s veľkým utrpením. Kapitoly sú rozdelené tematicky na ťažko chorých, odsúdených, Rómov, bezdetných manželov, dobrovoľníkov a kňazov.  

Osobitným prínosom publikácie sú osobné skúsenosti mnohých ľudí, ktorí sa s čitateľmi podelili o prežívanie utrpenia, ktoré ich v živote postretlo, s ktorým museli bojovať, ale ktoré im prinieslo nový pohľad a nové hodnoty. Najväčším svedectvom pre nás je skúsenosť týchto ľudí s Božím dotykom – a to práve v utrpení.

Knihu prinesieme na jarnú Obnovu. Tešíme sa, že osobné svedectvá poskytli aj manželáci.
bottom

© mstretnutia.sk      Realizácia: weblux(ap soft)      Prihlásiť