AktivityJarná obnova (Dolná Súča 2016)

V sobotu 12. marca 2016 sa Dolná Súča stala miestom jarnej obnovy pre Manželské stretnutia 2015. Manželské páry z oboch turnusov Letných kurzov MS 2015 a Letného kurzu MS seniorov 2015, sa stretli v priestoroch divadelnej a tanečnej sály miestneho kultúrneho domu. Jarnú obnovu otvorili vedúci všetkých troch letných kurzov a potom Soňa Vancáková predstavila aktivity a dobročinnú činnosť Majáka nádeje, ktorý sa venuje pomoci núdznym a viacdetným rodinám.

Potom už v oficiálnom programe obnovy nastúpil na pódium riaditeľ Diecézneho centra pre rodinu a viacnásobný účastník MS v kňazskej službe - Marek Iskra. Mal prednášku na tému: Jednota a vernosť manželov. V nej vo svetle ecykliky Gaudium et Spes (Radosť a nádej) a vo svetle  diela svätého Jána Pavla II „Teológia tela“ rozoberal sviatosť manželstva  a najmä jeho nerozlučiteľnosť a vernosť. Od počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu a povoláva ich žiť sviatosť manželstva. Problémom dnešného človeka je jeho sebectvo, lebo miesto programu sebadarovania sa svojej manželke, manželovi, človek realizuje program sebaobdarovania. Chce zo sviatosti len čerpať a nie dávať. Toto sebectvo deformuje manželstvo a potom je problém aj vernosť a nerozlučiteľnosť. V besede po prednáške sme pohovorili o súčasnej situácii s prípravou snúbencov na manželstvo. Mladí ľudia sa boja prevziať na seba záväzok vernosti jednému partnerovi obetovať sa pre neho a darovať sa mu bez obchodu, čo za to dostanem. Našou úlohou je svedčiť o manželstve pozitívne, aby mladí ľudia objavili veľký dar sviatostného manželstva. Ak sme nedodržali predmanželskú čistotu, treba si očisťujúce Božie milosrdenstvo zaslúžiť aj primeraným pokánim.

Po prednáške sme si pochutili na dobrom guláši a mohli sme pri jeho konzumácii debatovať v skupinkách. Po obede nasledovala prednáška manželov Romana a Nade Plevovcov : Čo nám dali a čo vzali manželské stretnutia. V prednáške prešli všetky svoje etapy života v diele manželských stretnutí. Boli účastníkmi ako animátori, manželia, prijali službu VPS a už druhý rok majú na starosti organizáciu 1. turnusu letného kurzu MS. Vo svojom svedectve priblížili jednotlivé etapy svojho života a poukázali na dar tohto diela pre ich život.

Po prednáške nasledovala svätá omša, ktorú celebroval verný služobník MS don Marián Valábek. Po svätej omši nasledovala adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Hudobné vložky v podaní skupiny Jonah sa striedali s modlitbami a v závere sme sa modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Záverečným požehnaním a piesňou „Spoj nás v jedno Pane“ sa jarná obnova skončila a ňou sa skončil aj celý ročník MS 2015. V plnom prúde sú už prípravy na nový ročník MS 2016. Modlíme sa za požehnanie tohto ročníka a za všetky naše rodiny.

Vojtekovci J. a A.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript