O násKto sme

Manželské stretnutia je spoločenstvo ľudí, ktoré ponúka prostredníctvom svojich aktivít hlbšie pochopiť podstatu manželstva, ozdraviť vzťahy manželov, obnoviť rodiny, aby v nich mohli vyrastať zrelé osobnosti pre ďalšie manželstvá i duchovné povolania.

Cieľ činnosti:

  • sprostredkovať atraktivitu manželského vzťahu, v ktorom dvaja jednotlivci sa stávajú jedno;
  • upriamiť pozornosť na rast a dozrievanie každého z manželov na spoločnej ceste ku svätosti;
  • povzbudzovať k odvahe a vytrvalosti žiť v manželstve skutočnú lásku podľa Božieho zámeru;
  • uvedomiť si zodpovednosť manžela/manželky, matky/otca v budovaní vzťahu a fungujúcej rodiny;
  • upevňovať postavenie usporiadanej a zdravej rodiny v spoločnosti;
  • v plnosti prežívania viery sprevádzať vdovy a vdovcov patriacich do spoločenstva manželských stretnutí.

 

Logo MS

Symbol manželských stretnutí vznikol v srdciach Tonky a Janka Michálikovcov. Kríž, kytička a dve srdcia. Dve srdcia - muž a žena, láska a vernosť, ochrana a nežnosť, porozumenie a úcta. Kríž - prítomnosť Boha v sviatosti manželstva, obeta a spása, cieľ a zmysel života. Kytička – láska v raji. Muž a žena sú úzko spojení s krížom, ktorý uzdravuje, obnovuje, posilňuje, ukazuje cestu nádeje. Požehnaním manželskej lásky prichádzajú do rodiny deti, ktorým odovzdávame pamäť budúcnosti.... A to, čo bolo, bude v znamení lásky z kríža dokonané i v našich rodinách. A tento symbol sa stal naším logom.

 

Z histórie

Občianske združenie Manželské stretnutia vzniklo v roku 1994. Prvý letný kurz zorganizovali manželia Janko a Anička Vojtekovci, Janko a Tonka Michálikovci, Mirko a Majka Graffingerovci spolu s donom Mariánom Valábkom. Zúčastnilo sa ho 47 rodín. Postupne sa kurzy rozrastali. Od roku 2003 sa letný kurz konal v dvoch termínoch a od roku 2019 sa koná v troch termínoch s rovnakým programom. Od roku 2014 združenie ponúka aj nadstavbový kurz Manželské stretnutia seniorov. Po každom letnom kurze sa pre týchto účastníkov konajú aj dve víkendové obnovy v mesiacoch október a marec. Pre vedúce páry skupín a mentorov organizujeme podporné  semináre, ktoré sú zamerané na ich duchovný a odborný rast.

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX