AktivityVýchodniarsky kurz Manželských stretnutí začal 7. augusta 2022 na novom mieste v Ľubovnianskych kúpeľoch. Stáva sa zvykom, že napriek kilometrovej diaľke, čím ďalej, tým viac hostí aj západniarov.  Možno bol takto posledný z letnej série Manželských stretnutí 2022 dôvodom - tak na ceste na kurz, ale hlavne späť - naplno si odžiť heslo tohto ročníka „Spolu na ceste“.

Stretli sme sa v Starej Ľubovni v nedeľu 17. 7. 2022, po druhý raz v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch. Tento rok pod vedením pápeža Františka  prebieha Synoda o synodalite a v tomto duchu sa niesli aj tohoročné Manželské stretnutia. Téma Manželských stretnutí v súlade so Synodou bola daná motívom „Spolu na ceste“, pre nás manželov na ceste k svätému manželstvu.

V sobotu 9. júla sa od 14.00 hod. začal internát SOŠ služieb a lesníctva napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2022, ktorý sa po prvýkrát konal v Banskej Štiavnici. Po ubytovaní, večeri a zoznámením sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na otváracom stretnutí v spoločenskej sále a po ňom aj na úvodnej svätej omši.

Kde je Ježiš ? Hľadajte Ježiša ... (v chráme) bolo témou tohtoročného kurzu Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov (ďalej len „MSS“), ktorý sa konal 2.-8. júla 2022 v Banskej Štiavnici v internáte Strednej odbornej škole služieb a lesníctva, kde sme boli aj ubytovaní. Do tohto čarokrásneho kúta Slovenska prišli MS a MSS prvýkrát. Keďže jarné a jesenné obnovy sa konali v minulých dvoch rokoch iba online, veľmi sme sa na seba tešili.

Milí priatelia,

po úspešnom zorganizovaní letných kurzov v minulom roku sme presvedčení, že sa epidemická situácia bude postupne ešte viac zlepšovať a že aj tohtoročné kurzy zorganizujeme bez nejakých väčších problémov. A tak Vám posielame prihlášky, ktoré si nájdete v prílohách tohto mailu (a budú aj na našej webovej stránke).

Ako v ponuke nižšie vidíte, aj tento rok dochádza k zmenám, lebo v Banskej Bystrici ešte stále kvôli Európskemu olympijskému festivalu mládeže byť nemôžeme. A tak sme hľadali iné možnosti.

Covidová pandémia ešte neskončila, stále pokračuje. Preto vedenie Manželských stretnutí (ďalej len „MS“) opäť zvolilo online formu stretnutia. Jarná obnova MS sa uskutočnila v dňoch 11.–12. 3. 2022 od piatka večera do soboty večera. Túto jarnú obnovu pripravil tím Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov: Laco a Majka Baránkovci, Karol a Evka Pekárovci, Jožko a Magdalénka Krutákovci, Vlado a Anička Gabčíkovci v spolupráci s donom Mariánom Valábkom. Technicky obnovu zabezpečili Macka a Jurko Kubišovci, ktorí boli aj hlavní moderátori. „Hlavný stan“ bol v dome Baránkovcov v Konskej, odkiaľ boli prenášané svedectvá a svätá omša.

Prijmite pozvanie na jarnú ONLINE obnovu. Opäť sa vidieť, navzájom sa povzbudiť a inšpirovať.

Ak máte chuť a čas zúčastniť sa obnovy, prosíme, nahláste sa mailom niektorému z vedúcich turnusov - Plevovcom, Polakovičovcom, Jackovcom alebo v prípade MSS Gabčíkovcom najneskôr do 25.2.2022.  Účasť na letnom kurze nie je podmienkou.

Ak ste sa letného kurzu už dlhšie nezúčastnili, môžete sa na obnovu prihlásiť na adrese .

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

19.- 20.11.2021 - piatok a sobota pred nedeľou Krista Kráľa.

Klik-klik-klik. Okienko za okienkom pribúdajú a v nich sa na nás usmievajú tváre - tam sú naši zo skupinky, ďalšie z leta si oživujeme, srdce tiež poteší, keď zazrieme starých známych, ktorých sme dlho nevideli a týchto zatiaľ nepoznáme - nuž, vitajte medzi nami, manželáci. Ďakujeme, Bože, za dar, že opäť máme možnosť sa vidieť, byť spolu aspoň takto, online - na spoločnej manželáckej obnove.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript