AktivityKoncom januára sa v Badíne uskutočnila duchovná obnova manželských párov, ktoré slúžia ako VPS počas letných kurzov MS a MSS. Stretlo sa 46 párov, ktoré duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Dominik Vinš. Služba VPS je jedným z kľúčových predpokladov pre realizovanie letných manželských kurzov. Na to, aby VPS – ky mohli vytvoriť prostredie prijatia a dôvery v skupinkách počas leta, potrebujú čerpať. A tento čas duchovnej obnovy bol práve vyhradený len pre manželov. Každý manželský pár mal príležitosť zastaviť sa, zrekapitulovať svoje vlastné prežívanie v manželstve a porovnať ho s prežívaním svojho partnera...

Východniarsky kurz Manželských stretnutí začal 7. augusta 2022 na novom mieste v Ľubovnianskych kúpeľoch. Stáva sa zvykom, že napriek kilometrovej diaľke, čím ďalej, tým viac hostí aj západniarov.  Možno bol takto posledný z letnej série Manželských stretnutí 2022 dôvodom - tak na ceste na kurz, ale hlavne späť - naplno si odžiť heslo tohto ročníka „Spolu na ceste“.

Stretli sme sa v Starej Ľubovni v nedeľu 17. 7. 2022, po druhý raz v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch. Tento rok pod vedením pápeža Františka  prebieha Synoda o synodalite a v tomto duchu sa niesli aj tohoročné Manželské stretnutia. Téma Manželských stretnutí v súlade so Synodou bola daná motívom „Spolu na ceste“, pre nás manželov na ceste k svätému manželstvu.

V sobotu 9. júla sa od 14.00 hod. začal internát SOŠ služieb a lesníctva napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2022, ktorý sa po prvýkrát konal v Banskej Štiavnici. Po ubytovaní, večeri a zoznámením sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na otváracom stretnutí v spoločenskej sále a po ňom aj na úvodnej svätej omši.

Kde je Ježiš ? Hľadajte Ježiša ... (v chráme) bolo témou tohtoročného kurzu Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov (ďalej len „MSS“), ktorý sa konal 2.-8. júla 2022 v Banskej Štiavnici v internáte Strednej odbornej škole služieb a lesníctva, kde sme boli aj ubytovaní. Do tohto čarokrásneho kúta Slovenska prišli MS a MSS prvýkrát. Keďže jarné a jesenné obnovy sa konali v minulých dvoch rokoch iba online, veľmi sme sa na seba tešili.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript