Naša ponuka kurzovManželské stretnutia ponúkajú dva typy kurzov: „Manželské stretnutia“ a „Manželské stretnutia pre seniorov“.

 

Kurz Manželské stretnutia

Letný kurz „Manželské stretnutia“ organizuje Občianske združenie Manželské stretnutia so sídlom v Trenčíne. Letný deväťdňový kurz je začiatkom ročného cyklu.

Dôvodom účasti na letnom kurze môže byť chuť hlbšie sa zamyslieť nad prežívaním vášho manželstva, odhodlanie odstrániť menšie „škrípania“ či riešiť vzťahovú krízu. Ponúkame možnosť prehĺbiť citové spojenie medzi manželmi, vyliečiť zranené miesta, odpustiť si, načerpať radosť a silu do ďalších rokov spoločného manželstva. Je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou.

Počas letného kurzu zaznie jedenásť prednášok o krízach v manželstve a ničiteľoch lásky; kresťanskom manželstve, prioritách a druhoch lásky; zdravom sebavedomí; odpustení; rozdieloch medzi mužom a ženou; základoch komunikácie; vedení dialógu manželov; naplňovaní potrieb; vyjadrovaní pocitov; sexualite; pozornostiach a prejavoch lásky. 

Na všetkých kurzoch sú prítomní aj kňazi, ktorí sú plnohodnotne zapojení do celého program MS a zároveň účastníkom poskytujú duchovnú službu.

Letný kurz je možné absolvovať aj s deťmi, o ktoré je v čase prednášok a práce v skupinkách postarané obetavými animátormi. K bábätkám si môžete priviesť vlastného animátora, ktorého je potrebné vopred nahlásiť. V ponuke sú tri turnusy s rovnakým obsahovým zameraním. Organizujú sa v odlišných termínoch a miestach. Pokračovaním letného kurzu je jesenná a jarná obnova, spoločná pre všetky turnusy MS a MSS.

Kurz Manželské stretnutia seniorov

Letný kurz „Manželské stretnutia seniorov“ organizuje Občianske združenie Manželské stretnutia so sídlom v Trenčíne. Je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou a ktorí už absolvovali aspoň raz základný kurz Manželských stretnutí (1., 2. alebo 3. turnus MS).

Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorých zaujímajú naše témy,  ktorí sa pozerajú do budúcnosti a chcú sa pripraviť na druhú polovicu života. Kurz nie je ohraničený vekom, ale vyžaduje sebestačnosť účastníkov. Umožňujeme účasť aj vdovcom a vdovám z rodiny MS, pre ktorých bude vytvorená samostatná  skupinka.

V turnuse MSS sa zameriavame na to, čo manželov v každom veku spája, čo môže byť aj v zrelom veku krásne a čoho sa vyvarovať. Hľadáme odpovede, ako sa vysporiadať s novými životnými situáciami, do ktorých sa dostávame. Prehodnocujeme a spochybňujeme svoje istoty, konfrontujeme svoje túžby a sny s dosiahnutou realitou.

Kurz MSS sa zamýšľa, ako sa vyrovnať s odchodom detí z domu, ako pomôcť vzťahom s dospelými deťmi, manželstvám ich detí, zdravým vzťahom k vnúčatám a k širšej rodine. Chceme sa navzájom zdieľať a hľadať odpovede. Kladieme dôraz na duchovný rast manželov a jeho zavŕšenie.

Účastníci MSS absolvujú cyklus prednášok na témy: Odkiaľ a kam smerujeme; Nové životné situácie; Komunikácia – spojenie sŕdc; Bližšie k sebe; Uzdravujúca sila odpustenia - cesta k slobode; Tri generácie a širšia rodina; Aktívny život; Duchovná cesta.

Pokračovaním letného kurzu je jesenná a jarná obnova, spoločná pre všetky turnusy MS a MSS.

 

Často kladené otázky

Počas letného kurzu sa môžete venovať vašej manželke/vášmu manželovi. Netreba myslieť na varenie, upratovanie ani iné každodenné práce. Dôvodom účasti na letnom kurze môže byť chuť hlbšie sa zamyslieť nad prežívaním vášho manželstva, odhodlanie odstrániť menšie „škrípania“ či riešiť vzťahovú krízu. Ponúkame možnosť prehĺbiť citové spojenie medzi manželmi, vyliečiť zranené miesta, odpustiť si, načerpať radosť a silu do ďalších rokov spoločného manželstva.
Pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou a záleží im na svojom vzťahu. Sme otvorení novým párom i tým, ktorí sa už letných kurzov zúčastnili a chcú kráčať stále ďalej.
Vek účastníkov je od 20 do 80 rokov. Základným kurzom je letný kurz manželských stretnutí (MS). Staršie páry po absolvovaní základného kurzu MS sa môžu prihlásiť na letný kurz manželských stretnutí seniorov (MSS).
Po prednáške máte príležitosť reflektovať svoje manželstvo v nadväznosti na prednášanú tému. Skupinku tvoria zvyčajne štyri páry. Prácu v nej po prednáške koordinuje vedúci pár skupinky (VPS). Sú to manželia, ktorí viackrát absolvovali letný kurz a prešli špeciálnym kurzom pre prípravu VPS, ktorý tiež organizuje naše združenie. Prvým a dôležitým pravidlom skupinky je zachovanie mlčanlivosti a vzájomná dôvera.
Počas letného kurzu zaznie jedenásť prednášok o krízach v manželstve a ničiteľoch lásky; kresťanskom manželstve, prioritách a druhoch lásky; zdravom sebavedomí; odpustení; rozdieloch medzi mužom a ženou; základoch komunikácie; vedení dialógu manželov; naplňovaní potrieb; vyjadrovaní pocitov; sexualite; pozornostiach a prejavoch lásky.
Deti sú rozdelené do malých skupiniek podľa veku. Starajú sa o nich obetaví animátori, ktorí pre nich pripravujú veku-primeraný a zaujímavý program. Je to ich dobrovoľnícka činnosť, za ktorú im patrí naša vďaka. Bábätká majú tiež svojich animátorov, avšak k nim si môžete priviesť vlastného animátora/starého rodiča, ktorého je potrebné vopred nahlásiť.
Kresťanstvo je vidieť a počuť v piesňach pred prednáškami, počas každodenných svätých omší a taktiež ranných chvál. Úvodné a záverečné modlitby sú súčasťou skupiniek. V ponuke je možnosť individuálneho aj manželského rozhovoru s kňazom a tiež sviatosť zmierenia.
- Modlitbou
- 2%, resp. 3% dane z príjmu
- Sponzorským darom

Ďakujeme! Vďaka týmto príspevkom sa môžu zúčastniť kurzov aj rodiny, ktorým by to ich finančná situácia nedovolila.

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX