AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2.turnus (B.Bystrica 20.–28.7.2019)

letny_kurzZa horúceho popoludnia, 20. júla, opäť ožil internát na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Začali sa schádzať účastníci 2. turnusu manželských stretnutí. Či vlastne, v tomto roku v poradí už tretieho turnusu, keďže tento rok pribudol ďalší turnus MS v Rožňave, ktorý sa práve v čase nášho začiatku blížil ku koncu.

Opäť sme sa zišli z celého Slovenska a podvečer už bol vo vestibule poriadny hluk - ale - niesol sa v radostnej atmosfére. Starí známi sa zvítavali a deti hneď bežali ku nástenke, aby zistili v akej skupinke budú a koho budú mať za animátora.

Nových účastníkov tento ruch možno aj prekvapil a zaskočil, keď si pripadali sami pri množstve ľudí, ktorí sa zjavne poznali. No veríme, že sa tento pocit po prežití týždňa v tomto spoločenstve rodín stratil.

letny_kurz

Program kurzu - doobedňajšie a poobedňajšie prednášky - svedectvá manželských párov z našich radov a nasledovná práca v skupinkách, nám dávali možnosť nahliadnuť do aktuálneho stavu nášho manželstva. Ale tiež povzbudiť sa v hľadaní pravdy o našej manželskej láske, ale aj o tej, ktorú Boh túži, aby sme našli. Aby sme pochopili, čo pre nás v manželstve pripravil. Čo môžeme zažiť, ak budeme túžiť objaviť Božiu perspektívu manželskej lásky.

Opäť klasický program a zase tak iný. Aj teraz sa nám v  prednáškach opäť postupne otvárali naši priatelia a rozprávali o radostiach i ťažkostiach ich lásky a manželského života, ale predovšetkým o zrejmej túžbe a hľadaní hĺbky ich vzťahu. Úžasné, otvorené svedectvá. Ďakujeme im, lebo nám dávali obraz toho, čo dokážeme, keď ideme do života len sami a čo, keď ozaj dôverujeme Bohu a opierame sa o Neho. Svojimi svedectvami postupne dotvárali ústredný motív tohtoročných stretnutí „K Prameňu príď...“ Túto myšlienku nám aj milo pripomínal zurčiaci prameň na pódiu J (klobúk dole Sučani, ako ste to vymysleli !).

letny_kurz

Don Marián nás zase ranným slovkom a príhovormi, cez slová posledných pápežov, či encyklík smeroval k tomu, čo je Božia vôľa o manželstve a jeho hĺbke. Aj tento rok opäť prišiel s novým pojem J L - ´Topografia manželstva´ - o aké piliere sa máme opierať na našej manželskej ceste: pamäť (vnímať to, ako Boh prehovára do nášho života, pamätať si to a vracať sa k tomu),

modlitba (veľmi ju potrebujeme, ako osobnú, ale tiež spoločnú modlitbu v našom manželstve) a misia ( otvárať sa smerom von v pomoci, či svedectve iným).

Podnetné prednášky a podporné slová našich kňazov, či už z kázní alebo osobných rozhovorov, nám následne pomáhali pri práci v skupinkách. Tu sme v malom, intímnom spoločenstve 3-4 párov už každý pár nahliadali do našich vlastných manželstiev, učili sa navzájom prijímať, odpúšťať, komunikovať, zdieľať svoje pocity a túžby, hľadať nové podnety, nové ciele nášho vzťahu.

A  vnímali sme, že tu, ozaj s Božou pomocou, sme tie zašpinené, roztrhané šatky našich vzťahov (obraz z úvodu a záveru) prali, očisťovali, vybielili - viac sme sa chceli otvárať Láske, aj našej vzájomnej láske.

V doplňujúcich programoch sme mali možnosť zúčastniť sa na prednáške a zdieľaní sa o závislostiach, či o Zodpovednom rodičovstve. Nechýbalo ani pravidelné futbalové stretnutie animátori - rodičia, kde rodičia opäť vyhrali – teraz v pomere 1:1  J. A už druhý rok sme sa mohli zúčastniť aj večernej tanečnej hodinky, ktorá si rýchlo získava svojich priaznivcov.

letny_kurz

Celý tento program sme mohli zažiť len vďaka tomu, že sme boli odľahčení doobeda a poobede od našich ratolestí - tento rok ich bolo spolu 231. S láskou a vynachádzavosťou sa o ne staralo 95 animátorov pod vedením Lydky. Veľká vďaka za všetko ich nasadenie!

letny_kurz

Celý program pre nás manželov vyústil do sobotňajšej maturity. Tému vody ako Prameňa, s podnetmi na zamyslenia pripravili pre nás už tradične Hornáčkovci. Čaro radostného a veselého úvodu maturity nám tento rok sprostredkoval tím v novom zložení a išlo im to výborne. Ďakujeme a zvlášť aj novým párom, čo sa do tejto služby zapojili prvý raz, za ich ochotu a odvahu.

Hlavná časť maturity - čas strávený výlučne s našim manželom, manželkou - pri prechádzke v lone prírody, bola tiež v duchu tohtoročnej témy - mala „mokrú príchuť“, keďže ani nás neobišiel dážď (podobne, ako to mali na prvom turnuse). Ale ani to nebránilo otvárať si navzájom svoje srdcia a kráčať tak k väčšej jednote – a vtedy bol výhercom maturity každý pár.

letny_kurz

Vyvrcholením dňa pre naše odhodlané srdcia bola slávnostná svätá omša s obnovou manželských sľubov a po nej krásne privítanie našimi deťmi a animátormi.

V nedeľu, aj vďaka svedectvám niektorých manželov v rámci záverečného programu, sme odchádzali povzbudení. Mohli sme tu počas tohto týždňa zavnímať, ako Boh vstupuje do našich životov. A vykročili sme povzbudení prinášať Božiu lásku a radosť do našich rodín a tohto sveta. Vieme, kde máme hľadať silu - v Prameni - v Božej láske a dôvere v Jeho prozreteľnosť, čo má pre nás pripravené.

Veľká vďaka všetkým, ktorí nám akýmikoľvek službami (prednášky, VPS-ky, kapela, maturita, kľučiar, hospodárka, zvukári, technická príprava kurzu a všetky potreby súvisiace s priebehom kurzu, príprava úvodných a záverečných obrazov, adorácia, vysluhovanie sviatostí, ranné modlitby, nočné bdenie v kaplnke, kostolníčenie, tanec, futbal, animátori...), ale aj úsmevom, či dobrým slovom, pozornosťou alebo trpezlivosťou pomohli vytvoriť spoločenstvo, v ktorom bolo cítiť, že Pán sa stará. Vieme, že čokoľvek dáme nezištne (či už do svojho vzťahu alebo pre druhých), On nám to ozaj mnohonásobne vynahradí.

letny_kurz

Gabika a Juraj Polakovičovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX