Aktivity V posledný júlový týždeň 1994 sa v Starej Turej konali historicky prvé Manželské stretnutia na Slovensku. Boli sme plní obáv a neistoty, ale veľmi sme verili, že Pán Boh nás povedie a toto dielo požehná. Naozaj to bol krásny kurz. 47 manželských párov v 13 skupinkách postupne prechádzalo prednáškami a skupinkami. O 102 detí sa staralo 36 animátorov. Kňazi, don Marián Valábek a don Jozef Dömény, slúžili naozaj na doraz svojich fyzických síl. Prvý raz sa ujala svojej taktovky aj hlavná animátorka Lydka Čeledová. Úmorná horúčava a náročný program nám dali riadne zabrať, ale v spoločenstve sa diali krásne uzdravenia vzťahov a naozajstné obnovy manželstiev...

Manželské stretnutia začali prvýkrát na Slovensku v roku 1994 zorganizovanim letného kurzu MS v Starej Turej. Na Slovensko sa MS dostali z Moravy. V rokoch 1991, 1992, 1993 sa zúčastnilo niekoľko slovenských manželských párov a ich detí letných kurzov MS v Kroměříži (1991,1992) a v Ostrave (1993). Do bývalého Československa sa MS dostali z Fínska, kde beží obdobný program pod názvom "Smerujeme k lepšiemu manželstvu" od roku 1973...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX