AktivityJesenná obnova - 3. turnus (19.-21.11.2021)

Milí priatelia manželáci, v novembri, počas víkendu 19.-21.11. 2021 sa uskutočnila trojdňová Jesenná obnova manželstiev účastníckych manželských párov 3.turnusu z letného Vranova nad Topľou – ročník 2021.

Program rozdelený do troch dní sa v piatok večer dotýkal dní, ktoré uplynuli od nášho letného kurzu. Čo podstatné sa vo vašej rodine zmenilo? Čo bolo problematické zmeniť a čo dobré sa naopak podarilo udržať? To boli otázky, ktorými sme sa zaoberali  po spoločnom úvode na piatkovej večernej skupinke.  Samozrejme okrem vyjadrenia úprimnej radosti z toho, že sa opäť vidíme.

V sobotu doobeda  prednáška  Hanky a Gaba Brezovcov o „Úlohe muža a ženy v rodine“ a po nej  stretnutie v skupinkách. Prednášajúci nám  na príklade svojho života dali námet na zamyslenie napríklad aj o tom, ako je  to  s našou autoritou hlavy a srdca rodiny. Ako ju získať a nestratiť.  Dozvedeli sme sa, že našou dôležitou úlohou je navzájom sa podporovať, aby sme boli spoločne silní vo svojich úlohách.  Aj podriaďovať sa jeden druhému v láske. 

Sobotné popoludnie sa nieslo už tradične v znamení manželského rande vo dvojici – veľmi milou prechádzkou  v prírode, samozrejme  s úlohami.  Počasie  síce nebolo hlavne u nás na východe veľmi priaznivé, no i napriek tomu veľká časť manželov využila túto možnosť pomôcť vzťahu aj telu narovnať sa.  A  zároveň chváliť Boha aj za prírodu, ktorú nám vo svojej láske a múdrosti dal na používanie a pre radosť.

Večer o 18:00 všetkým, ktorí  mali záujem,  Marián Valábek  ponúkol svoj pohľad na „Synodu o synodalite“.  Vysvetlil , že „ nie sme povolaní meniť Kristovo telo( Cirkev), ale obliecť ho do nových šiat.“ Máme prosiť o dary Ducha Svätého a byť prezieraví v duchovnom živote.

Niektorí po jeho prednáške, iní  po návrate z prechádzky, sme  si dali večeru ( časť z nás  aj slávnostnú) vo dvojici alebo spolu s deťmi. Po uložení malých detí sme mohli  využiť ponuku  pookriať  počúvaním  večerného svedectva hostí Richarda a Márie Kucharčíkovcov, blízkych  spolupracovníkov otca Martina Rečla (riaditeľa Arcidiecézneho  centra  pre rodinu v Košiciach) na tému „Čo zvláštne sa nám stalo v deň nášho sobáša?“

V nedeľu doobeda  všetkým zúčastneným Emil a Anka Kondelovci  odovzdali  svoje  skúsenosti a svoj pohľad na „Výchovu detí v rodine“  Mne osobne najviac zarezonovala veta, ktorú sa určite oplatí minimálne raz povedať každému svojmu dieťaťu: „Neexistuje nič, čo by si mohol  urobiť, aby som ťa mal menej rád.“

Po ukončení skupinky a krátkom návrate do spoločnej „izby“, kde sme sa potešili videom z fotografií  sobotňajšieho „randenia“, sa  s nami rozlúčili vedúci nášho turnusu – Vlado a Ďaďa Jackovci . Potom,  povzbudení  milými slovami a požehnaním  otca  Martina  Rečla,  sme sa mohli začať  tešiť na ďalšie spoločné stretnutie, dúfame, že na Jarnej obnove.

Jesennej manželskej obnovy sa zúčastnilo 90% párov 3. turnusu a k tomu  ešte 4 páry, ktoré síce v lete 2021 neboli na MS, ale prejavili záujem a prijali ponuku tiež obnoviť svoje manželstvá. Veľmi sa tomu tešíme.

Bohu vďaka za celú myšlienku , obsah aj štruktúru Manželských stretnutí.  Za všetkých  ochotných slúžiacich, aj za všetkých účastníkov. 

Lebo nič z toho nie je náhoda. 

 Preto pre  nás všetkých  na záver ešte   parafrázovaná myšlienka: „ Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. ... Ja viem, aký mám s vami plán.“ 

jessena obnova 3b

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX