AktivityPrihlášky na letné kurzy „MANŽELSKÉ STRETNUTIA 2024“

Milí priatelia.

Rok 2024 sa už naplno rozbehol a preto si Vás dovoľujeme osloviť s ponukami, ktoré v tomto roku pre Vás pripravili organizátori z OZ Manželské stretnutia.

Ako v ponuke nižšie vidíte tento rok z organizačných dôvodov pripravujeme jeden spoločný prvý a druhý turnus v Banskej Bystrici,  tretí turnus  bude v Drienici pri Sabinove a kurz MSS  sa uskutoční v Banskej Štiavnici. Miesta kurzov teda zastávajú ako boli minulý rok, ale termíny a organizácia kurzov bude troška zmenená, preto si, prosíme, detailne preštudujte jednotlivé prihlášky, ktoré sú v prílohe

MSS:               30.6. -   6.7.2024      Banská Štiavnica

3.turnus:         28.7. - 4.8.2024      Drienica

spoločný 1.a 2.turnus:  10. - 17.8.2024      Banská Bystrica

 

Ak ste sa rozhodli prihlásiť, tak si prihlášku kurzu, o ktorý máte záujem, najprv stiahnite do svojho počítača, až potom ju vyplňte a pošlite na adresu organizátorov turnusu, ktorý ste si vybrali. V prípade turnusu v Drienici vyplňte prihlášku vo forme online formulára, na ktorý budete kliknutím v prihláške presmerovaní.

Po obdržaní Vašej prihlášky Vám organizátori následne potvrdia, že ju dostali a zaradili Vás do zoznamu prihlásených.

Poslanie prihlášky ešte nezaručuje Vašu účasť na kurze v prípade, ak bude záujem väčší, ako sú kapacitné možnosti. Prihlášky sa preto zoraďujú do poradovníka - podľa dátumu ich doručenia.

Či je kurz väčší, menší, alebo spoločný, tak vždy musíme zabezpečiť všetky potrebné služby (prednášajúci, VPS-ky, kapela, ranné modlitby, kaplnka,...), a preto Vás prosíme, ak cítite v sebe, že by ste nám vedeli a mohli byť v tomto nápomocní tak to napíšte do prihlášky, veľmi nám tým pomôžete.

Okrem toho je stále náročnejšie zabezpečiť dostatok animátorov, preto Vás prosíme o pomoc aj v tomto smere  - predovšetkým tak, že sa pokúsite priviesť si vlastných animátorov k svojim bábätkám (deti do 3 rokov) a ak máte vo svojom okolí mladých ľudí, ktorí by takejto služby boli schopní a ochotní, tak nás s nimi, prosím, skontaktujte.  

Podľa Vášho uváženia môžete prihlášku na MS posunúť aj manželom, ktorí sa ešte kurzu nezúčastnili.

Ďakujeme za porozumenie aj ústretovosť k našim prosbám a tešíme sa na Vaše prihlášky.

Zostávame v modlitbách za Vás a prosíme aj Vás o modlitby za dobrú prípravu a uskutočnenie letných kurzov a aj za celé dielo Manželských stretnutí.


Za vedenie MS, i za všetkých organizátorov pripravovaných akcií, Vás srdečne pozdravujú Roman a Naďa Plevovci

 

Prihlášky

Prihláška na Spoločný 1. a 2. turnus Banská Bystrica

Prihláška na 3.turnus Drienica

Prihláška na MSS 2024 Banská Štiavnica

 

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX