AktivityPozvánka na konferenciu "Starnutím k múdrosti“

Milí manželáci!

30. júna v Banskej Štiavnici v konferenčnej sále Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 9 začne letný kurz Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov. Pri príležitosti 10.výročia MSS bude tento prvý deň patriť Medzinárodnej konferencii „Starnutím k múdrosti“. 

Program:

09:00 - 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 - 10:30     Privítanie a otvorenie konferencie moderátormi - Juraj a Marcela Kubišovci

10:30 - 11:30     Svätá omša  Mons. František Rábek

11:30 - 12:15      PhDr. Marián Kubeš, CSc. a RNDr. Margita Kubešová

12:15 - 13.30     Obed

13:30 - 14.15     Ing. Lucia Vlasáková

14:15 - 15.00     Mons. František Rábek

15.00 - 15.30     Prestávka - občerstvenie

15.30 - 16:15     Mons. prof. Anton Tyrol

16:15 - 17:00     Ing. Petr Švíka a MUDr. Jana Švíková

17:00 - 17:30     Záver a poďakovanie

Na Konferencii radi privítame nielen účastníkov kurzu MSS, ale všetkých, čo si prídu spoločne zaspomínať aj na 30 rokov Manželských stretnutí alebo sa len nadýchať manželáckej atmosféry. Dokonca privítame (a nielen medzi pozvanými rečníkmi) aj takých, ktorí sa prídu na vlastné zmysly presvedčiť, čo to vlastne tie „manželáky“ sú, keď ich toľko ľudí ospevuje.

Prihlášky sú možné do 15.júna cez formulár https://forms.gle/UstXEbprbjzJVvXa9 alebo oskenovaním QR kódu na priloženom letáku. Účastnícky poplatok 15 EUR bude možné uhradiť po príchode v hotovosti.

 

Upozornenie: Na rozdiel od prihlášky na MSS (keď ešte nebol známy presný časový program) skutočný začiatok Konferencie je už o 10.00.

Nadštandardné bonusy:

  1. S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Svätý Otec František cez Apoštolskú penitenciáriu udelil Banskoštiavnickej kalvárii možnosť získať úplné odpustky pri liturgických sláveniach aj mimo nich, pre väčší duchovný úžitok veriacich farnosti Banská Štiavnica, ako aj všetkých pútnikov, na najbližších 7 rokov.

https://banskastiavnica.fara.sk/web/index.php/76-odpustky-na-banskostiavnickej-kalvarii https://banskastiavnica.fara.sk/web/index.php/76-odpustky-na-banskostiavnickej-kalvarii 

  1. Každý účastník dostane knihu spomínania

Mária Kohutiarová:  Starnutím k múdrosti – 10 rokov Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov

Priloha: Leták - pozvánka na konferenciu       starnutim-k-mudrosti-QR.png

Veľmi sa na Vás tešíme.

Organizačný tím MSS a Konferencie

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX