AktivitySeminár VPS II (Nimnica 23.–25.1.2015 )

Najmladšie slovenské kúpele Nimnica hostili v dňoch 23.1. – 25.1.2015 VPS manželských stretnutí na pravidelnom seminári VPS II.  Zišlo sa tu 50 VPS a absolvovali pracovný seminár zameraný na tvorbu manuálu pre prednášajúcich na kurzoch a obnovách MS a MSS.

Ubytovali sme sa v krásnych izbách liečebných domov Caritas a Veritas a v úvode sme prostredníctvom Lacka Baránka boli vyzvaní k zamysleniu sa nad myšlienkami pápeža Františka a nad ich aplikáciou pre službu VPS. VPS sa pri svojej službe môže uzavierať do písma a nenechá sa prekvapiť Bohom, Bohom prekvapení cez pôsobenie Ducha Svätého. Môžeme v službe skĺznuť do deštruktívneho dobráctva, ktoré v mene akéhosi klamlivého milosrdenstva obväzuje rany bez toho, aby ich najprv ošetrilo a liečilo. Niekedy môžeme v horlivosti klásť na zverené páry neúnosné bremená a máme snahu hádzať do hriešnikov kamene miesto chleba a chýba nám láskavé prijatie nie hriechu, ale hriešnika. Nemáme odvahu nezostúpiť z kríža, ale radšej sa prispôsobujeme svetskému duchu a nespolupracujeme s Duchom Svätým.

Po svätej omši sme sa odobrali na nočný odpočinok.

Sobota sa začala ranou modlitbou, pokračovala raňajkami a potom bol blok zameraný na tvorbu materiálu pre prednášajúcich. Výborne pripravené materiály, ktoré spracovali Kubešovci a Baránkovci nás viedli k vytypovaniu potrebných krokov k tvorbe prednášky. Bolo tu veľa krokov, ktoré sme odporúčali postupne absolvovať pri tvorbe prednášky. Nasledoval obed, krátky odpočinok a potom opäť práca v skupinkách, kde sa tvorili pohľady a návrhy ako hodnotiť prednášky. Po svätej omši bola večera a potom hodinová adorácia v sále, ktorá pokračovala v provizórnej kaplnke po celú noc.

Počas soboty vznikol návrh materiálu, na ktorom sa podieľalo 50 prítomných VPS. Z tohto sa vytlačí brožúra, ktorá bude obsahovať zásady tvorby prednášky, osnovu k jednotlivým témam letného kurzu, pracovné listy k jednotlivým témam a ešte možno iné doplnky. Takto sa kolektívne vytvoril manuál, ktorý by mal poslúžiť prednášajúcim v diele MS.

V nedeľu mal prednášku dom Marián na tému: Prednášajúci a Božie pravdy. Upozornil na nutnosť citlivosti na Božie podnety. Rodina musí byť subjektom pastorácie ako to vo  svojich záveroch uvádza biskupská mimoriadna synoda. Manželia sú srdcom nádeje a radosti pre Cirkev, cez nich sa zjavuje Božia láska pre Cirkev a jednotlivých členov Cirkvi. Treba prehĺbiť teológiu manželstva ako sviatosti a žiť túto sviatosť. Nerozlučiteľnosť manželstva je svedectvo Božej lásky pre svet.

Počas celého seminára sme kládli dôraz na to, že služba prednášajúcich je služba spoločenstvu, neslúži na zviditeľnenie prednášajúceho páru, ale na prezentáciu pokornej služby spoločenstvu.

Pre projekt MS je každá aj tá najmenšia služba veľmi dôležitá. Na MS neprichádzame ako kritickí konzumenti, ale ako súčasť spoločenstva, kde každý je veľmi dôležitý a nezáleží či je to vedúci turnusu, alebo len nový účastník, ktorý objavuje čaro spoločenstva lásky a prijatia, ktoré dokáže sformovať iba Boží Duch.

Rozchádzali sme sa z bielej zasneženej Nimnice s predsavzatím byť súčasťou spoločenstva a ochotní odpovedať na Božie pozvanie k akejkoľvek službe tomuto dielu a žitím sviatosti manželstva zjavovať Ježiša tomuto svetu.

Ján Vojtek


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript