AktivityJarná obnova (Gabčíkovo 13.-15.3.2015)

V piatok 13. marca 2015 smerovali autá manželákov do Gabčíkova. Konala sa tam jarná obnova pre účastníkov letných kurzov MS z prvého a druhého turnusu a pre účastníkov kurzu pre seniorov. Radostne sme sa zvítali, ubytovali a stretli sa v skupinkách, aby sme sa podelili s tým, čo nás teší, alebo čo nás trápi. Potom sme zamierili do prednáškovej sály a po otvorení nasledovala úvodná svätá omša. Po nej sme zamierili do teplých izieb a uložili sa na nočný odpočinok.Sobota sa začala tradične rannou spoločnou modlitbou a po raňajkách nastúpili na pódium Juraj a Marcelka Kubišovci s prednáškou: Čo nám dávajú manželské stretnutia. Vo svojej premiére podali krásne svedectvo o svojom manželstve. Ťažkosti na jeho začiatku Boh pomaly urovnával a ponúkal nové cesty s ním. Oni na jeho volania odpovedali a On im pomohol vytvoriť peknú rodinu. Prednáška bola veľmi inšpiratívna a spoločenstvo MS objavilo skvelý prednášajúci pár, ktorý zaujal nielen obsahom, ale aj pekným prejavom.

Po obede sa stretli na krátkej informačnej porade noví záujemcovia o službu VPS. Táto potrebná služba sa vďaka Bohu stále dopĺňa  novými ochotnými služobníkmi, ktorí po absolvovaní školenia posilňujú rady VPS.

Potom sme privítali hosťa JUDr. Antona Staněka s témou: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vo svojej prednáške nás oboznámil s touto problematikou a vysvetlil, čo patrí do BSM a čo nie. Ako riešiť rôzne životné situácie, do ktorých sa rodina môže dostať ako predísť zlým riešenia. Táto téma účastníkov veľmi zaujala a bola inšpiráciou na bohatú a užitočnú diskusiu. Prednášajúci sa zameral najmä na skutočnosť, aby aj znalosť tejto problematiky prispela k jednote a zachovaniu sviatostného manželstva.

Večer sme už tradične privítali nové deti MS, potom don Marián predniesol: Apel k synode o rodine a nasledovala tradičná krížová cesta. Pre vytrvalcov bol ešte k dispozícii film. Po obe noci bola v kaplnke adorácia, ktorou sme sa pripojili k výzve 24 hodín pre Ježiša.

Nedeľné ráno sa začalo svätou omšou a po raňajkách patrilo pódium po roku opäť univerzitnému kaplánovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ThDr. Jurajovi Sedláčkovi. Téma: Čo najviac trápi ľudí v závere života. Bola to naozaj hlboká sonda do duše človeka, ktorý sa chystá na záverečné zhodnotenie svojej pozemskej púte. Hovoril o duchovnej bolesti, temnej noci duše, o rekapitulácii života a o nádeji na stretnutie s Vykupiteľom. Prednáška bola prerušovaná otázkami a veľmi zaujala účastníkov. Aj rodina MS postupne stráca svojich členov, lebo si ich Pán Boh povoláva. Je to síce z ľudského pohľadu pre nás bolestné, ale žijeme v nádeji, že sa tešia v Ježišovom náručí a orodujú aj za nás putujúcich do našej nebeskej vlasti.

Na obnove duchovnú službu zabezpečovali kňazi don Marián Valábek a don Juraj Benca a v piatok aj don Jozef Zachar.

Prežili sme ako vždy doteraz pekné stretnutie s Ježišom v spoločenstve. Skončil sa 21. ročník slovenských MS a hovorili sme aj o prípravách na nový ročník MS 2015.

Od šumiaceho gabčikovského vodného diela sme sa rozchádzali v nádeji, že Ježišovi otvoríme dvere našich rodín a On nás bude viesť a požehnávať naše ľudské námahy.


Ján Vojtek

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript