AktivityJesenná obnova (Žilina 24.10.2015)

V sobotu 24.10. 2015 smerovali autá účastníkov dvoch letných kurzov Manželských stretnutí a kurzu Manželských stretnutí seniorov do Žiliny, kde sa v budove Mestského úradu v Žiline  konala jesenná obnova MS v „núdzovom- jednodňovom“ režime. Nakoľko Žilina je aj známy železničný uzol, viacerí z nás vymenili cestu autom za bezstarostné a pohodlné cestovanie vlakom. Žilina nás privítala nádherným jesenným počasím. Program začínal o 9.00 hod. ráno krátkym privítaním vedúcich jednotlivých turnusov. Po ňom nasledovala prednáška o úlohe muža a ženy v rodine. Krásne svedectvo svojho života nám na túto tému podali Evka a Mirko Moškovci z Drienovskej Novej Vsi. Po ich svedectve nasledovala krátka prestávka na občerstvenie. Musíme povedať, že Žilinčania sa nedali zahanbiť a postarali sa aj o parádne občerstvenie  – koláče, vitamíny, káva, čaj. Ďakujeme!

Po prestávke sme sa opäť stretli v prednáškovej sále a nasledovala ďalšia prednáška, či skôr svedectvo, o výchove detí v rodine. O svojich radostiach, ale i starostiach sa s nami podelili Martin a Jarka Václavovci. Po ich  prednáške nám don Marian zreferoval, čo sa dialo na synode o rodine  vo Vatikáne, ako prebiehala. Po dopoludňajšom prednáškovom bloku nastal čas na obed. Mnohí sme ho využili na stretnutie skupiniek, zdieľaním sa. V úvode popoludňajšieho programu sme si mohli pripomenúť prostredníctvom krátkeho filmu Levanduľový ples MS, ktorý sa konal v máji v Dolnej Súči.


Potom sa ujal slova náš „manželácky“ kňaz z Rodinkova, Roman Seko. Zasvätil nás do teologického pohľadu na sexuálny život manželov. Celodenný program sme zakončili svätou omšou, ktorú celebroval don Marian. 


Roman a Naďa Plevovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX