AktivityManželské stretnutia - 1.turnus (Banská Bystrica 8.-15.7.2023)

V sobotu 8. júla sa od 16.00 hod. začal internát Univerzity Mateja Bela napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2023, ktorý sa po 4 rokoch vrátil na svoje staré známe miesto- internát UMB v Banskej Bystrici.

Po ubytovaní a zoznámení sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na úvodnej svätej omši, ktorú celebroval don Marián Bundzel, SDB a po nej začal slávnostný ceremoniál, ktorým sme odštartovali 1. turnus MS 2023. Tento ročník sa niesol v duchu motta: „Svieť svetlo v tmách!“ Naše pódium obohatil centrálny maják, ktorý pre MS vyrobil Peter  Oriešek. Úvodný ceremoniál pozostával zo scénického tanca na tému piesne Svetlo v tmách, ktorý nám zatancovali deti v spoločnosti organizátorov 1. turnusu. Svetlo v tmách- svetlo Kristovo, ktoré hľadali a od ktorého sa mali postupne zapáliť, predstavoval na pódiu už spomínaný maják.

Kurz v  Banskej Bystrici absolvovalo  87 manželských párov. Najviac rodín prišlo z Dolnej Súče-11, z Bratislavy- 10, z Trenčína 6 a celkovo sa zišli účastníci z 50 obcí a miest Slovenska a Česka. V službe pre toto spoločenstvo slúžili 3 kňazi- don Jozef Zachar, don Marián Bundzel a don Juraj Benca. 69 animátorov ( z toho 23 chlapcov) spolu s novou hlavnou animátorkou Monikou Pilkovou sa staralo o 157 detí. Nášmu spoločenstvu slúžili ako hospodári Janko a Tonka Michálikovci. Celé spoločenstvo tvorilo spolu 406 duší.

V nedeľu dopoludnia začal pre manželov program v aule Beliana UMB. Tohtoročný 30. ročník MS  sa niesol v duchu motta: „Svieť svetlo v tmách!“ Pri vstupe do sály dostal každý manželský pár väčšiu zápalku  ako symbol svetla, ktorým sa počas tohto týždňa budeme snažiť zapáliť svetlo Krista v nás a potom ho šíriť aj ďalej. Nasledovala prvá prednáška so svedectvom : Krízy v manželstve, ničitelia lásky v podaní manželov Petra a Magdalény Hrdličkovcov. Prednášky a svedectvá všetkých prednášajúcich boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Prednášajúci si za svoju službu domov odniesli zmenšenú podobu majáka, aby svetielko, ktoré svojimi svedectvami zapaľovali na kurze priniesli aj do svojich domovov. Prednášajúcim s prípravou prednášky pomáhali a počas celého obdobia písania a spracovávania témy ich sprevádzali modlitbami a radami mentori z radov MS, za čo im tiež patrí naša vďaka.

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián Valábek sa tohtoročného kurzu pre svoj zdravotný stav nemohol zúčastniť, no jeho starostlivosť o naše spoločenstvo sme cítili pred každou dopoludňajšou prednáškou prostredníctvom  duchovného  slovka na zamyslenie, ktoré pre nás pripravil. Stretol sa s nami počas týždňa dvakrát online – najskôr pri večernom stretnutí s VPS-kami, a potom sa nám prihovoril na záver slávnostnej svätej omše, kde nás povzbudzoval k tomu, aby sme po návrate domov neprestávali vo svojom prostredí zasievať Ducha, ktorého vanutie sme počas týždňa pocítili.
Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili a viedli  manželia Hupčíkovci. V pondelok  večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby v našich vzťahoch.

Utorkové  popoludnie bol voľný program, ktorý rodiny využili na prehliadku mesta Banská Bystrica   a okolia.

Vo štvrtok  sme mali Popoludnie rodiny. Od 14:00 hodiny si mohli celé rodiny zasúťažiť na rôznych stanovištiach, ktoré pre nás pripravili animátori. Celý program odštartoval veľkolepým „spartakiádnym“ úvodom, v ktorom zahviezdili všetci animátori. Po ňom sa rodiny presunuli na dolné ihrisko a na stanovištia v okolí celého internátu a začalo sa súťažiť.

V piatok popoludní  nás čakala už tradičná maturita. Jej štart bol v aule UMB pod rozsvieteným majákom a niesol sa v „ námorníckom duchu“. Maturitu nám tento rok pripravili manželia Vojtášovci, Kováčovci a Vaskovci. Maturitná prechádzka  končila na internáte, kde už  čakala maturitná komisia, ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky a odovzdala im diplom.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou  Martina Vaska. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej kapely a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou obnovení manželia museli prejsť.

V sobotu dopoludnia  nás čakal  ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, poďakovanie animátorom a v závere požehnanie mamičkám čakajúcim bábätko.  Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj Božích zásahov do našich manželských životov.

Nuž teda, vykročme všetci v duchu motta „Svieť svetlo v tmách“ do našich domovov, rodín a farností a svedčme o radostnom a svätom prežívaní sviatostného manželstva.

Roman a Naďa Plevovci

P.S. Konečný výsledok:   Ťu Wen-ťun - Lej Tching-ťie  6,5-5,5

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX