AktivityV dňoch 18.10. – 20.10.2013 sa účastníci oboch turnusov letných kurzov MS 2013 stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po úspešnom nájdení objektu a ubytovaní sme sa stretli v skupinkách a v spomienkach sme sa vrátili k letu v Banskej Bystrici. Povedali sme si o našich úspechoch a neúspechoch s plnením našich letných predsavzatí. Potom sme večer zakončili svätou omšou a uložili sme sa na nočný spánok. Mnohí využili aj možnosť adorácie v kaplnke...

2. turnus jubilejného 20. letného kurzu manželských stretnutí: Banská Bystrica, internát Univerzity Mateja Bela na Tajovského ulici. To isté mesto, ten istý internát ako na 1.turnuse, len čas posunutý o 2 týždne neskôr: 20.-28. 7. 2013, ale najmä nových 644 ľudí čiže 138 rodín, z toho 32 nových, ktoré mali spolu 245 detí, z toho bolo 44 bábätiek, o ktoré sa staralo 95 animátorov, ktorých usmerňovala hlavná animátorka Lydka Čeledová. Duchovný patronát nad kurzom malo 10 kňazov: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény, don Juraj Malý, don Juraj Benca, don Jozef Zachar, don Jozef Kupka, otec Marek Iskra, otec Dušan Škurla a don Jozef Skala a don Bohuš Levko, ktorí sa venovali animátorom. Hospodárkou kurzu bola už tradične Alenka Hajdinová...

V sobotu 6. júla 2013 sa internát UMB na Tajovského ulici v Banskej Bystrici začal zapĺňať účastníkmi 1. turnusu Letného kurzu manželské stretnutia 2013. Začal sa jubilejný 20. ročník manželských stretnutí na Slovensku. Internát postupne zaplnilo 151 manželských párov, ktoré si priviezli 227 detí. O deti sa staralo 102 animátorov. Do služby manželom nastúpilo 6 kňazov a dvaja kňazi slúžili animátorom. Počet doplnila hospodárka Oľga Gabrhelová a hlavná animátorka Lydka Čeledová. Krásne spoločenstvo tvorilo 631 duší...

Správy zo Zelenej vlny desili v piatok 15. marca 2013 všetkých pozvaných účastníkov jarnej obnovy manželských stretnutí, ktorá patrila ešte k ročníku MS 2012. Nakoniec tí, čo sa odvážne pustili na cesty a šťastlivo dorazili do Gabčíkova prežili opäť požehnaný čas. V piatok po krátkom stretnutí v skupinkách bolo oficiálne otvorenie obnovy a svätá omša. Po nej sme sa ponáhľali do dobre vykúrených izieb a postelí. Samozrejme, niektorí navštívili kaplnku, kde bola vystavená celú noc Sviatosť Oltárna. Niektorí ešte nedali spať našim kňazom...

V dňoch 8.2 – 10.2. 2013 sme sa zišli v Rodinkove na seminári VPS 2. Tieto semináre bývajú zamerané pracovne a sú určené aj na rozvíjanie schopností manželov slúžiacich v Manželských stretnutiach a na ich prípravu na letný kurz. Na úvod Laco Baránek privítal manželské páry, ktoré sú na seminári VPS 2 prvýkrát. Upozornil nás aj na mýty, ktoré kolujú o Manželských stretnutiach : „Máš problém? Choď na manželáky, tam Ti ho vyriešia“. Ale vraj je aj druhý mýtus, ktorý vyvracia ten prvý: „Nemáš problém? Choď na manželáky, tam ti nejaký nájdu“...

V dňoch 23. - 25. 11. sa v Rodinkove konala duchovná obnova VPS - párov slúžiacich v Manželských stretnutiach. Okolnosti boli dôvodom mnohých zmien, ale vďaka obetavým organizátorom sme prežili krásne a povzbudzujúce chvíle. V piatok 23.11. sme duchovnú obnovu zahájili sv. omšou, ktorú slúžil brat Félix OFM cap. Pri sv. omši nám okrem iného povedal: „Skutočnými prorokmi dnešnej doby nie sú rôzny samozvaní jasnovidci, ale prorokom dneška je ten, kto dáva druhým nádej." Vtedy sme zatúžili naplniť sa nádejou, ktorej bude dosť i na rozdávanie...

V piatok 26.10.2012 smerovali kolesá áut účastníkov oboch turnusov MS 2012 do Gabčíkova na jesennú obnovu. Z 286 pozvaných párov prišlo na obnovu 155, ktoré boli rozdelené do 45 skupiniek. Slúžili nám 4 kňazi saleziáni Marián Valábek, Juraj Malý, Jozef Zachar a náš hosť Juraj Jurica.V piatok po večernom príchode sme sa zvítali a pohovorili si o tom, ako sa nám darí od letného kurzu. Po večernej svätej omši sme sa uložili na nočný odpočinok...

Vanutie Ducha Svätého, radostná atmosféra, úsmevy, ohľaduplnosť, čas na seba, riešenie vzťahových problémov medzi manželmi, v niektorých prípadoch to bolo bolestné, v druhých vládla harmónia, láska, pokoj, nekonečné rozhovory, každodenná pošta 24 hodín, nočná nepretržitá adorácia pred Eucharistiou, nočné stráženie áut, nekonečná vrava detí a mládeže, to bol 2. turnus Manželských stretnutí, ktorý sa konal v dňoch 21.- 29. júla 2012 v Banskej Bystrici, v tých istých priestoroch ako 1.turnus. Takmer sme zabudli na každodenný život, ktorý neprestajne pulzoval okolo nás...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX